00385 23 383 738 info@sangulin.hr Svaki dan 09:00h-17:00

Preko 40 godina iskustva

Pozivamo Vas da do?ete, posjetite nas u Biogradu i obratite nam se s povjerenjem

Kontaktirajte nas

Na?e usluge

Kamp

Do?ivite praznike u prirodi, u?ivajte u miru, ti?ini i obiteljskoj atmosferi u na?em kampu ili u jednoj od 4 vrste mobilnih ku?ica. Pridru?ite se mno?tvu zadovoljnih gostiju i pru?ite nam ?ast i zadovoljstvo Va?im dolaskom.

Saznaj vi?e

Brodski izleti

Imamo dugogodi?nje iskustvo u organiziranju dnevnih izleta u nacionalni park Kornati i park prirode Tela??ica sa na?im udobnim putni?kim brodovima. Po potrebi organiziramo i druge kopnene i pomorske izlete.

Saznaj vi?e

Pomorski prijevoz

Zadovoljstvo nam je uvrstiti u ponudu na?e trajekte za bilo kakvu vrstu pomorskog prijevoza koju trebate . Imamo dva trajekta : RO RO teretni trajekt s dizalicom i RO RO putni?ki trajekt sljede?ih karakteristika: du?ina 34m, maksimalna nosivost 160t te samo 1.2m gaza na krmi.

Saznaj vi?e

The rolex replica watch is the man's second business card. The man wearing the replica omega watch seems to have a more time concept, more stable, more mature, and more secure. Compared with men who don't wear fake rolex watches, men wearing replica watches uk are also more tasteful.

O nama

?eljeli bi smo se predstaviti kao vode?a tvrtka u podru?ju turisma dalmatinskoj regiji. Nalazimo se u Biograd, malom gradu u sredi?tu obale Jadranskog mora, izme?u Zadra i ?ibenika. Grad Biograd je poznato turisti?ko sredi?te i odli?no je polazi?te za izlete i eskurzije u sljede?e nacionalne parkove: Kornati, Plitvi?ka jezera, slapovi Krke, Paklenica.

Na?a tvrtka se bavi turizmom preko 40 godina. Unutar kompanije obavljamo sljede?e aktivnosti:
- Smje?taj u autokampu i mobilnim ku?icama
- Dnevni izleti u udobnim putni?kim brodovima
- Pomorski prijevoz s trajektima

Na?e prijateljsko osoblje je prvoklasno i spremno odgovoriti na va?e zahtjeve, porebe ili brige koje imate kako bi Va?e putovanje u?inili nezaboravnim. U?ivamo u poslu kojeg radimo i na? cilj je da svaki klijent oti?e kao prijatelj kojeg ?emo se radovati vidjeti ponovni i koji sa sigurno??u mo?e preporu?iti ?angulin svojim prijateljima.

mobile homes biograd

Mobilne ku?ice

kornatska vila boat excursions

Izleti

National park kornati

Nacionalni park Kornati

Princ kornata daily excursions with boat

Dnevni izleti

Camp Biograd

Kamping mjesta

princ kornata interior

Dnevni izleti

Maritime transport biograd ferry

Trajekti

Maritime transport biograd ferry

Trajekti

Kontaktirajte nas

Mo?ete nam poslati e-mail popunjavanjem forme, a odgovor slijedi u najbr?em mogu?em roku.

Kraljice Jelene 3, Biograd na Moru

00385 23 383 738

00385 23 386 472

info@sangulin.hr

Svaki dan 09:00h-17:00